HRA

Canabalt
Herní styl [uncategorized]
Multiplayer Bez multiplayeru
Rok vydání 2011
Programátor Andreas Varga
Grafik Andreas Varga

INTRO

Grafiky od grafiků

Advert

Programmed by PCH of UNREAL, Hardware support by RAY of UNREAL. Beta test and bugs guru SILLICON
Unreal 2014 - Czech republic